GCCL Jamkovka ŽENY 2022

Mistrovství klubu GCCL ve hře na jamky 2022

Hra na jamky se řídí podle pravidel golfu, bez vyrovnání handicapu. Pokud bude třeba konzultace ohledně formátu hry, informujte se u soutěžního výboru.

Hraje se vyřazovacím způsobem (pavouk – nasazení výhradně dle HCP). Termín odehrání jednotlivých kol bude vždy před jejich začátkem určen soutěžním výborem. Informace o průběhu budou k dispozici na internetových stránkách klubu a na recepci. Minimální doba na odehrání daného kola bude 21 dní.

Nasazení Muži 32 hráčů, Ženy 16 hráček dle aktuálního HCP v den uzávěrky přihlášek. V případě překročení tohoto počtu bude před zahájením odehrána jednokolová kvalifikace. Přihlásit se mohou výhradně doživotní členové GCCL s uhrazeným ročním hracím poplatkem za rok 2022.

Hráči budou nasazeni do skupin po 4 hráčích. V úvodní skupině hrají hráči každý s každým (vítěz 1 bod, remíza 0,5 bodu oba, poražený 0 bodů). Muži – z každé skupiny postupuje vítěz, dle počtu bodů. Ženy – z každé skupiny postupují hráčky na 1. a 2. místě – dle počtu bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o postupujícím rozstřel, hraný na jednu vítěznou jamku od jamky č. 1 až do rozhodnutí. Dále pokračují hráči/hráčky standardním formátem jamkové hry – dvojice budou určeny nasazením do úvodních skupin dle aktuálního HCP. Pokud je nerozhodné skóre (all-square) po odehrání 18 jamek, hraje se play-off (rozstřel) - takzvaná „náhlá smrt“. Pokračuje se dále znovu od jamky číslo 1, první vyhraná jamka znamená okamžité vítězství v celém zápase.

Doporučujeme, aby se soupeři po zahájení daného kola kontaktovali navzájem bez ohledu na to, kdo má nižší/lepší hrací hcp, a domluvili si vyhovující termín. Pokud k tomu nedojde, je povinností hráče s nižším/lepším hcp udělat první krok a nabídnout soupeři hrací termín v souladu s předepsaným termínem pro odehrání daného kola. Pokud jeho soupeři termín nevyhovuje, může navrhnout termín alternativní. Pokud hráč s nižším/lepším hcp tuto nabídku nepřijme, učiní finální návrh. Předpokládáme, že si všichni zúčastnění chtějí především zahrát, a že nebude problémem se rozumně domluvit.

Pokud hráč s nižším/lepším hracím hcp nevyzve svého soupeře, postupuje automaticky jeho soupeř. Pokud některý z hráčů nenastoupí k již potvrzenému zápasu oběma stranami, postupuje jeho soupeř.

V případě, že nebude zápas odehrán v termínu stanoveném pro dané kolo, a byly splněny podmínky jeho sehrání dle předchozích bodů, postupuje automaticky hráč s nižším/lepším hcp.

Vzhledem k nutnosti odehrát Mistrovství GCCL ve hře na jamky ve stanoveném termínu, nebude doba na odehrání jednotlivého kola prodlužována, a bude postupováno dle předchozích bodů. Ve zvláště odůvodněných případech, kdy nedošlo k odehrání kola ve stanoveném termínu, je nutno případnou zdůvodněnou žádost o prodloužení termínu předložit písemně soutěžnímu výboru nejpozději 3 dny před dnem stanoveným pro dohrání daného kola.

Průběh zápasu je třeba zapisovat do skórkarty, a to alespoň tak, že je na jednotlivých jamkách označeno, kdo ji vyhrál, případně zda skončila remízou (square). Po odehrání zápasu oba hráči skórkartu podepíší a označí vítěze, který ji pak předá na recepci.

Soutěž je vypsána z bílých odpališť – Muži, červených - Ženy, po vzájemné dohodě hráčů je možné hrát i z jiných odpališť. Je povoleno používat zařízení pro měření vzdálenosti.

Vyhlášení výsledků Mistrovství klubu ve hře na jamky proběhne společně s vyhlášením Mistrovství klubu GCCL na rány.

Pokud dojde mezi hráči ke sporu, který není možné vyřešit dohodou, rozhodne po vyslechnutí obou stran soutěžní výbor nebo ředitel soutěže.

V případě nižšího počtu přihlášených než 32 muži a 16 ženy bude klubová jamkovka odehrána klasickým pavoukem.

Po odehraném 1. kole vyřazovací části – standardní pavouk 32 (ženy 16) hráčů bude vypsána skupina B pro zájemce z řad již vyřazených hráčů.

 

Soutěžní výbor: Ivan Solfronk, Petr Janouch, Zuzana Solfronková

 

  jméno HCP Čermáková Janouchová Bučková Falcmanová celkem bodů      
A Čermáková Natálie 4,3 X DQ1  1      
A Janouchová Iva 27,8 X 1    

první místo A Čermáková N.

A Bučková Marie 30 DQ0  X 1    

druhé místo D Groesbeek Zuzana

A Falcmanová Taťána 51 0 0 0 X 0      
                     
      Groesbeek Čermáková Vráblová Malečková celkem bodů      
D Groesbeek Zuzana 16,5 X 1      
D Čermáková Miroslava 18,7 X 1 1    

první místo D Čermáková M.

D Vráblová Zuzana 35,7 0 0 X    

druhé místo A Janouchová I.

D Malečková Ilona 36,6 0 1 X      
                     
      Studničková L Studničková E Kratochvílová Ajšmanová celkem bodů      
C Studničková Linda 12,2 X DQ1  1      
C Studničková Eva 19,7 X 1    

první místo C Studničková L.

C Kratochvílová Světlana 34,5 DQ0  0 X DQ1     

druhé místo B Solfronková Z.

C Ajšmanová Kamila 39,5  0 DQ0  X      
                     
      Čermáková Solfronková Pospíšilová Žižková celkem bodů      
B Čermáková Nikola 5,3 X  1 1 3      
B Solfronková Zuzana  22,7 0 X    

první místo B Čermáková N.

B Pospíšilová Dana 34,2 X 0    

druhé místo C Studničková E. 

B Žižková Hana 40 0 0 X      
1. kolo
2.5.2022 - 3.7.2022
hcp
3.7
ČERMÁKOVÁ
Natálie

edit
hcp
18.5
GROESBEEK
Zuzana

edit
hcp
17.6
ČERMÁKOVÁ
Miroslava

edit
hcp
28.6
JANOUCHOVÁ
Iva

edit
hcp
9.3
STUDNIČKOVÁ
Linda

edit
hcp
23.6
SOLFRONKOVÁ
Zuzana

edit
hcp
6.2
ČERMÁKOVÁ
Nikola

edit
hcp
23.2
STUDNIČKOVÁ
Eva

edit
2. kolo
4.7.2022 - 24.7.2022
3. kolo
25.7.2022 - 14.8.2022

VÍTĚZ