JAMKOVKA ŽENY 2023

Mistrovství klubu ve hře na jamky v roce 2023 se uskuteční v základní části A bez
HCP, muži a ženy zvlášť. Pro vyřazené hráče v základní skupinové části bude
uspořádána B jamkovka, s plným vyrovnáním HCP, muži a ženy společně.
Část A
Hra na jamky se řídí podle pravidel golfu, bez vyrovnání handicapu. Pokud bude
třeba konzultace ohledně formátu hry, informujte se u soutěžního výboru.
Hraje se vyřazovacím způsobem (pavouk – nasazení výhradně dle HCP). Termín
odehrání jednotlivých kol bude určen soutěžním výborem. Informace o průběhu
budou k dispozici na internetových stránkách klubu a na recepci. Minimální doba
na odehrání daného kola bude 21 dní.
Nasazení Muži 32 hráčů, Ženy 16 hráček dle aktuálního HCP v den uzávěrky
přihlášek. Přihlásit se mohou výhradně doživotní členové GCCL s uhrazeným
ročním hracím poplatkem za rok 2023.
Hráči budou nasazeni do skupin po 4 hráčích (v případě více než 32 přihlášených
mužů, resp. 16 přihlášených žen, bude v základní skupině max. 5 hráčů, v případě
vyššího počtu hráčů než 40/hráček než 20, bude odehrána kvalifikace dle
aktuálního HCP). V úvodní skupině hrají hráči každý s každým (vítěz 1 bod, remíza
0,5 bodu oba, poražený 0 bodů).
Z každé skupiny postupuje hráč/hráčka na 1. a 2. místě, dle počtu bodů.
V případě rovnosti bodů rozhodne o postupujícím vzájemný zápas, dále nižší
celkový počet jamek odehraných v základní části a dále los.
Dále pokračují hráči/hráčky standardním formátem jamkové hry – dvojice budou
určeny nasazením dle výsledků úvodních skupin, viz. pavouk základního nastavení,
dle platného HCP v den uzavření přihlášek.
Pokud je v nadstavbové části nerozhodné skóre (all-square) po odehrání 18 jamek,
hraje se play-off (rozstřel) - takzvaná „náhlá smrt“. Pokračuje se dále znovu od
jamky číslo 1, první vyhraná jamka znamená okamžité vítězství v celém zápase.
Část A je vypsána z bílých odpališť – Muži, červených - Ženy, po vzájemné dohodě
hráčů je možné hrát i z jiných odpališť. Je povoleno používat zařízení pro měření
vzdálenosti.
Část B
Hráči vyřazení v základní skupině v části A se mohou přihlásit do části B, která se
bude hrát klasickým pavoukem, s plným vyrovnáním hráčova hracího HCP pro
hřiště v České Lípě v den uskutečněné hry, muži a ženy společně. Nasazeno bude
16 hráčů, v případě vyššího zájmu se uskuteční kvalifikační kolo.
Pokud je nerozhodné skóre (all-square) po odehrání 18 jamek, hraje se play-off
(rozstřel) - takzvaná „náhlá smrt“. Pokračuje se dále znovu od jamky číslo 1,

opět plným vyrovnáním HCP. První vyhraná jamka znamená okamžité vítězství
v celém zápase.
Část B je vypsána ze žlutých odpališť – Muži, červených - Ženy, po vzájemné
dohodě hráčů je možné hrát i z jiných odpališť, vždy s vyrovnáním HCP dle
zvolených odpališť. Je povoleno používat zařízení pro měření vzdálenosti.
V případě nižšího počtu přihlášených než 32 muži a 16 ženy bude klubová
jamkovka část A odehrána klasickým pavoukem, část B bude pak vypsána pro
hráče, kteří vypadli v 1. kole vyřazovací části A.
V případě nenaplnění části B 16. hráči, kteří vypadli v základní části A, se do části
B se mohou přihlásit i hráči, členové GCCL, kteří v části A přihlášeni nebyli.
Doporučujeme, aby se soupeři po zahájení daného kola kontaktovali navzájem bez
ohledu na to, kdo má nižší/lepší hrací HCP, a domluvili si vyhovující termín. Pokud
k tomu nedojde, je povinností hráče s nižším/lepším HCP udělat první krok a
nabídnout soupeři hrací termín v souladu s předepsaným termínem pro odehrání
daného kola. Pokud jeho soupeři termín nevyhovuje, může navrhnout termín
alternativní. Pokud hráč s nižším/lepším HCP tuto nabídku nepřijme, učiní finální
návrh. Předpokládáme, že si všichni zúčastnění chtějí především zahrát, a že
nebude problémem se rozumně domluvit.
Pokud hráč s nižším/lepším hracím HCP nevyzve svého soupeře, postupuje
automaticky jeho soupeř. Pokud některý z hráčů nenastoupí k již potvrzenému
zápasu oběma stranami, postupuje jeho soupeř.
V případě, že nebude zápas odehrán v termínu stanoveném pro dané kolo, a byly
splněny podmínky jeho sehrání dle předchozích bodů, postupuje automaticky hráč
s nižším/lepším HCP.
Vzhledem k nutnosti odehrát Mistrovství GCCL ve hře na jamky ve stanoveném
termínu, nebude doba na odehrání jednotlivého kola prodlužována, a bude
postupováno dle předchozích bodů. Ve zvláště odůvodněných případech, kdy
nedošlo k odehrání kola ve stanoveném termínu, je nutno případnou zdůvodněnou
žádost o prodloužení termínu předložit písemně soutěžnímu výboru nejpozději 3
dny před dnem stanoveným pro dohrání daného kola.
Průběh zápasu je třeba zapisovat do skórkarty, a to alespoň tak, že je na
jednotlivých jamkách označeno, kdo ji vyhrál, případně zda skončila remízou
(square). Po odehrání zápasu oba hráči skórkartu podepíší a označí vítěze, který ji
pak předá na recepci.
Vyhlášení výsledků mistrovství klubu ve hře na jamky proběhne společně
s vyhlášením Mistrovství klubu GCCL na rány.
Pokud dojde mezi hráči ke sporu, který není možné vyřešit dohodou, rozhodne po
vyslechnutí obou stran soutěžní výbor nebo ředitel soutěže.
Soutěžní výbor: Ivan Solfronk, Zuzana Solfronková, Jan Vltavský

 

    Čermáková Natálie Groesbeek Zuzana Solfronková Zuzana Ajšmanová Kamila  Výsledek
A Čermáková Natálie x  1  1  1  3
A Groesbeek Zuzana  0 x  0  0  0
A Solfronková Zuzana  0  1 x  1  2
A Ajšmanová Kamila  0  1  0 x  1

 

 

Jméno

Čermáková Nikola

Studničková Linda

Studničková Eva

Janouchová Iva

Celkem bodů

B

Čermáková Nikola

X

 0

 1

 1

 2

B

Studničková Linda

 1

X

 1

 1

 3

B

Studničková Eva

 0

 0

X

 1

 1

B

Janouchová Iva

 0

 0

 0

X

 0

 

A1 vs B2

B1 vs A2 

 

1. kolo
18.4.2023 - 15.8.2023
hcp
25.2
SOLFRONKOVÁ
Zuzana

edit
hcp
10.1
STUDNIČKOVÁ
Linda

edit
hcp
3.9
ČERMÁKOVÁ
Natálie

edit
hcp
7.9
ČERMÁKOVÁ
Nikola

edit
2. kolo
16.8.2023 - 15.9.2023

VÍTĚZ